Tủ nuôi trồng (KBWF)

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Nhiệt độ từ 0 - 70 °C
  • Độ ẩm 10 - 80 %RH
  • Đèn huỳnh quang Fluora 10500 lx

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Cung cấp các giải pháp chính xác về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.
  • Tạo điều kiện cho sự phát triển của sinh vật.

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Tủ nuôi trồng (KBWF)

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271