Tủ ấm đối lưu tự nhiên (BD)

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Nhiệt độ từ +5 so với môi trường đến 100 °C
  • Độ dao động nhiệt độ ±0.2 °C
  • Độ đồng nhất nhiệt độ ±0.4 °C

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Công nghệ gia nhiệt vỏ áo độc quyền
  • Có thể sử dụng với phần mềm điều khiển APT.COM
  • Tích hợp cổng USB xuất dữ liệu

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Tủ ấm đối lưu tự nhiên (BD)

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271