Thiết bị phân tích tổng Lưu Huỳnh - Nitơ

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Đầu dò phản ứng quang hóa, UV 
  • Khoảng làm việc rộng từ ppb đến % khối lượng
  • Độ chính xác của detector tốt hơn 2%
  • Tương thích theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM, IP, ISO, UOP và EN cũng như TCVN
  • Hoàn toàn tự động với 3 trạng thái mẫu rắn, lỏng và khí

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Thiết kế nhỏ gọn, an toàn và dễ sử dụng
  • Tự động hoàn toàn

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị phân tích tổng Lưu Huỳnh - Nitơ

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271