Thiết bị lấy mẫu tự động cho hệ thống P&T

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Thiết bị lấy mẫu tự động cho hệ thống Purge & Trap
  • Vial 40 mL (chuẩn EPA), 100 vị trí cho mẫu nước, 90 vị trí cho mẫu đất
  • Công nghệ valve loop
  • Hệ thống kiểm soát áp suất, chế độ tiêm điện tử
  • Tích hợp thêm nội chuẩn tự động

 

ƯU ĐIỂM

  • Lượng mẫu lớn có thể chạy qua đêm.
  • Độ chính xác cự cao với công nghệ valve&loop.
  • Tiện lợi, nhanh chóng và chính xác với chế độ kiểm soát điện tử.

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị lấy mẫu tự động cho hệ thống P&T

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271