Thiết bị lấy mẫu tự động cho GC

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Thiết bị tương thích với tất cả hệ thống GC và GC-MS có mặt trên thị trường.
  • Lên đến 3 chế độ tiêm cho GC : lỏng, headspace và SPME
  • Tích hợp kết nối MTM với thiết bị ngoại vi

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Vượt trội với chế độ kết nối không dây
  • Phần mềm sử dụng với chế độ "kéo và thả"
  • Hiệu chuẩn hoàn toàn tự động
NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị lấy mẫu tự động cho GC

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271