Thiết bị lấy mẫu pha hơi động và P&T

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Có thể sử dụng cả 2 chế độ headspace động và P&T
  • Nhiệt độ cao nhất 450 độ C.
  • Nhiệt độ thấp nhất -10 độ C
  • Tốc độ gia nhiệt 1000 độ C/phút
  • Giao diện màn hình cảm ứng
  • Thiết kế sử dụng vial 1 lần, tránh nhiễm chéo

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Tương thích cho tất cả hệ thống GC và GC-MS trên thị trường
  • Cực kì dễ sử dụng
  • Độ lặp lại cao
  • Khoảng ứng dụng cực rộng do sử dụng được 2 chế độ và khoảng nhiệt độ rộng

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị lấy mẫu pha hơi động và P&T

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271