Thiết bị giải hấp nhiệt - Master TD

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Trang bị carousel 50 vị trí
  • Nhiệt độ lò, valve, đường dẫn mẫu cao
  • Trang bị bẫy điện tử
  • Sử dụng kĩ thuật thổi ngược

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Tương thích cho tất cả hệ thống GC và GC-MS trên thị trường
  • Cực kì dễ sử dụng
  • Độ lặp lại cao
  • Tránh nhiễm chéo
  • Có thể trang bị thiết bị lấy mẫu khí online

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị giải hấp nhiệt - Master TD

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271