Thiết bị cô mẫu Purge & Trap

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Hệ thống Purge & Trap
  • Sử dụng công nghệ valve 8 cổng điện tử
  • Kiểm soát độ ẩm trong quá trình purge
  • Kiểm soát chính xác nhiệt độ
  • Chế độ Bake mode độc quyền
  • Kiểm soát việc tạo bọt mẫu với bộ cảm biến
  • Đáp ứng yêu cầu của EPA

 

ƯU ĐIỂM

  • Độ chính xác và lặp lại cao
  • Hạn chế thấp nhất hiện tượng nhiễm chéo
  • Tiện lợi, nhanh chóng với việc tự động xử lí mẫu đất và nội chuẩn.

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị cô mẫu Purge & Trap

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271