Thiết bị chiết tách pha rắn tự động SPE-DEX 4790

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Đáp ứng yêu cầu kiểm soát nước của EPA
  • Có thể vận hành đồng thời lên đến 8 module
  • Tích hợp chế độ rửa bình mẫu tự động
  • Có thể tiến hành với mẫu khá bẩn

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Tăng tốc độ xử lí, giảm chi phí vận hành của PTN
  • Độ lặp lại cao và có thể tiến hành liên tục
  • Giảm tối đa việc sử dụng dung môi

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị chiết tách pha rắn tự động SPE-DEX 4790

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271