Thiết bị chiết tách pha rắn tự động cho dầu mỡ

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Các dòng thiết kế chuyên dụng cho việc phân tích dầu & mỡ: SPE-DEX 3100 và 1000XL
  • Đáp ứng yêu cầu EPA1664A và 1664B
  • Áp dụng cho mẫu có thể chiết được bằng hexane (HEM)

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Kiểm soát và điều khiển hoàn toàn tự động
  • Có thể thực hiện với số lượng mẫu lớn
  • Loại trừ hiện tượng nhiễm chéo

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Thiết bị chiết tách pha rắn tự động cho dầu mỡ

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271