Ống ngưng tụ dùng khí

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Dùng cho dung môi có nhiệt độ sôi tối đa 155°C ở điều kiện thường
  • Tản nhiệt bằng các lá nhôm

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Tiết kiệm nước và năng lượng

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Ống ngưng tụ dùng khí

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271