Máy thổi khí cô mẫu

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Nhiệt độ từ 20°C đến 60°C
  • Tăng tốc độ bay hơi dung môi từ 25 - 50%

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Tương tích các tiêu chuẩn phân tích dầu mỡ trong nước thải (US EPA 1664, ISO 11349:2010, Standard Methods 5520)

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Máy thổi khí cô mẫu

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271