Máy phân tích phổ Raman cầm tay

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Bước sóng 1064 nm
  • Độ phân giải 8-11 cm-1
  • Công suất 30 - 490 mW

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Hạn chế hiện tượng huỳnh quang
  • Thư viện có sẵn 12.000 phổ
  • Phân tích được các mẫu ẩm

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Máy phân tích phổ Raman cầm tay

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271