Máy cô mẫu loại nước DryVap

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Cô đồng thời 6 mẫu

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Gia nhiệt trực tiếp bằng điện trở và thổi khí để cô mẫu
  • Cảm biến mực chất lỏng
  • Các hệ kín, độc lập tránh nhiễm mẫu

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Máy cô mẫu loại nước DryVap

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271