Máy cô mẫu gia nhiệt thổi khí Nitơ

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • 54 vị trí đặt mẫu
  • Áp suất thổi từ 160 đến1640 mbar
  • Thể tích mẫu 2ml - 200 ml

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Dòng khí thổi xoắn
  • Áp suất thổi tăng theo thời gian
  • Dùng cho nhiều dụng cụ kích thước khác nhau

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Máy cô mẫu gia nhiệt thổi khí Nitơ

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271