Ly tâm chân không - Rocket Series

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Tốc độ vòng tối đa1800 rpm
  • Chân không  thấp nhất 0.5 mbar
  • Nhiệt độ từ 7 - 60 °C

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Các loại rotor đựng mẫu được option theo nhu cầu của khách hàng.
  • Dùng cô các dung môi có nhiệt độ sôi từ 40 - 160 °C ở điều kiện thường.

 

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Ly tâm chân không - Rocket Series

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271