Ly tâm chân không miVac

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Tốc độ vòng tối đa 1465 rpm
  • Chân không  thấp nhất 0.15 mbar
  • Nhiệt độ từ 30 - 80 °C

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Bơm và các loại rotor đựng mẫu được option theo nhu cầu của khách hàng.
  • Dùng cô các dung môi thông thường.

 

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Ly tâm chân không miVac

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271