TEGENT SCIENTIFIC (VIETNAM) LTD.

Địa chỉ: Số 27, đường số 11, KDC Him Lam 6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Web: www.tegent.com.vn  

Email: info@tegent.com.vn

ĐT: (028) 5431 9272 ~ 77 - Fax: (028) 5431 9271

Thông tin liên hệ

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271