Hệ thống sắc ký khí - Khối phổ

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Đầu dò khối phổ phân tích thời gian bay.
  • Tốc độ thu giữ liệu 30,000 spectra/s
  • Độ nhạy cao trên toàn thang đo.
  • Khoảng tuyến tính rộng.
  • Tích hợp bơm bên trong.

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Thiết kế nhỏ gọn, tối ưu.
  • Xác định đồng thời cả hợp chất mục tiêu và chưa hoạch định, không cần phải tiến hành phân tích lại.
  • Giảm tiếng ồn.
  • Phần mềm điều khiển thân thiện.
NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Hệ thống sắc ký khí - Khối phổ

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271