Hệ thống lấy mẫu pha hơi tự động - HSS 86.50 plus

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Sử dụng công nghệ valve & loop
  • Valve điện tử
  • Lượng mẫu lớn
  • Điều khiển bằng phần mềm hoặc bàn phím

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Tương thích cho tất cả hệ thống GC và GC-MS trên thị trường
  • Cực kì dễ sử dụng
  • Độ lặp lại cao

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Hệ thống lấy mẫu pha hơi tự động - HSS 86.50 plus

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271