Hệ phản ứng song song

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Có loại: 6 hoặc 12 vị trí phản ứng.
  • Điều khiển nhiệt và tốc độ khuấy.

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Thường dùng cho các phản ứng song song, đồng thời nhiều mẫu giống nhau.

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Hệ phản ứng song song

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271