Hệ phản ứng 4 vị trí - Mya 4

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Hệ phản ứng song song với 4 vùng độc lập
  • Khuấy từ gia nhiệt
  • Nhiệt độ -30 ° C đến +180 ° C
  • Thể tích mẫu: 2 ml đến 400 ml
  • Kiểm soát tự động bằng phần mềm
  • Ghi nhận dữ liệu tự động 24/7

 

ƯU ĐIỂM

 

  • ​​Hệ thống cho phép thực hiện song song nhiều phản ứng cùng một lúc, phù hợp cho phản ứng cần gia nhiệt và làm lạnh.
  • Không cần giám sát quá trình phản ứng.
NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Hệ phản ứng 4 vị trí - Mya 4

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271