Hệ lọc - chiết pha rắn SPE

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Gồm 2 tầng, lên đến 24 mẫu
  • Có thể sử dụng áp để tăng tốc độ mẫu đi qua.

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Giải pháp hiệu quả cho việc lọc / chiết tách pha rắn manual.

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Hệ lọc - chiết pha rắn SPE

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271