Hệ đa phản ứng song song

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Đế truyền nhiệt nhiều loại, cho nhiều dụng cụ thể tích khác nhau (5 - 500 ml)

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Thực hiện gia nhiệt - khuấy, cấp khí đồng thời nhiều phản ứng trên cùng 1 thiết bị
  • Tiết kiệm chi phí và không gian.

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Hệ đa phản ứng song song

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271