Cô quay chân không Hei-VAP

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Nhiệt độ bồn tới 210°C
  • Dùng cho ống cô từ 20 ml - 5L
  • Độ chính xác nhiệt  ± 1°C

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Vòng đệm chân không PTFE  kháng hóa cực cao.
  • Chương trình tự động dò điểm bay hơi
  • Màn hình điều khiển kéo dài
NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Cô quay chân không Hei-VAP

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271