Cô quay chân không Công Nghiệp

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Bình chứa mẫu từ 6 - 20 L
  • 250 chương trình sẵn có

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Các bộ  thủy tinh thiết kế đặc biệt theo ứng dụng
  • Thiết kế máy thông minh để một người có thể thao tác dễ dàng

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Cô quay chân không Công Nghiệp

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271