Bơm chân không liên tục

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Công suất hút 2.0 m³
  • Áp suất chân không cuối 7 mbar

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Bơm màng 2 cấp làm từ vật liệu kháng hóa
  • Có thể sử dụng đồng thời cho 3 hệ cô quay

 

 

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Bơm chân không liên tục

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271