MÁY KHUẤY CƠ" property="og:title" />

Portfolio

<a href=MÁY KHUẤY CƠ">

MÁY KHUẤY CƠ

 MA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

Đầu dò khối phổ phân tích thời gian bay.

Tốc độ thu giữ liệu 30,000 spectra/s

Độ nhạy cao trên toàn thang đo.

Khoảng tuyến tính rộng.

Tích hợp bơm bên trong.

 

ƯU ĐIỂM

 

Thiết kế nhỏ gọn, tối ưu.

Xác định đồng thời cả hợp chất mục tiêu và chưa hoạch định, không cần phải tiến hành phân tích lại.

Giảm tiếng ồn.

Phần mềm điều khiển thân thiện.

 

 

Date

22 Tháng 1 2015

Categories

Heidolph